Príbehy klientov

Sme odhodlaní podporovať rast vašej spoločnosti pomocou finančných riešení šitých na mieru.

 Neberte nás za slovo - vypočujte si to od zakladateľov, ktorým sme pomohli.

Legaltech

"Capila služby finančného riaditeľa a možnosti personalizovaného reportingu významne ovplyvnili našu finančnú výkonnosť. Ich tím nám poskytol údaje v reálnom čase a nastavil efektívne procesy, ktoré zefektívnili naše finančné operácie a umožnili nám sústrediť sa na to, čo robíme najlepšie - poskytovanie kvalitných právnych a strategických služieb našim klientom."

Marek Križka

CEO Sparring

Legaltech

"Služby finančného riaditeľa spoločnosti Capila a personalizovaný reporting významne ovplyvnili našu finančnú výkonnosť. Teraz máme k dispozícii údaje a informácie v reálnom čase, ktoré nám umožňujú rozhodovať sa na základe informácií, a naša činnosť je efektívnejšia ako kedykoľvek predtým."

Ján Búza

Head of Business Development Trama

Healthtech

"Sme vďační za odborné znalosti a podporu spoločnosti Capila, ktorá nám pomohla zefektívniť naše finančné operácie. Ich tím finančného riaditeľa a reportingové služby na mieru boli dôležité pri poskytovaní finančných údajov a informácií v reálnom čase, čo nám umožnilo prijímať informovanejšie obchodné rozhodnutia."

Peter Kilian

COO MultiplexDX

Healthtech

"Odborné znalosti spoločnosti Capila v oblasti finančného riadenia nám pomohli dosiahnuť naše obchodné ciele. Teraz máme k dispozícii nástroje, ktoré potrebujeme na prijímanie rozhodnutí založených na dátach a na pokračovanie v inováciách v oblasti vedy."

Miroslav Gasparek

CEO Sensible Bio

IT Development

"Naša skúsenosť s Capilou bola výnimočná. Pomohli nám zefektívniť naše finančné riadenie, systém reportovania a poskytli nám cenné informácie, ktoré nám pomohli prijímať komplexné finančné rozhodnutia. Sme vďační za ich odborné znalosti a podporu, ktorá nám pomohla dosiahnuť naše finančné ciele."

Jakub Jursa

COO Labyrinth Labs

IT Development

“Capila je pre Outloud neoceniteľným partnerom. Ich tím odborníkov nám poskytol finančné poradenstvo a nástroje, ktoré sme potrebovali na prekonanie našich problémov a vytvorenie pevných základov pre rast.”

Ondrej Kostolnak

Zakladateľ Outloud

Všetky príbehy klientov

Trama - LegalTech

Sparring - LegalTech

MultiplexDX - BioTech

Outloud - Software Development

Sensible Bio - BioTech

LabLabs – Cloud & DevOps Expert Shop