Sparring - LegalTech

Poskytunté služby

Finančný riaditeľ
Manažérsky reporting
Back-office manažment

O spoločnosti

Sparring je právno-technologická spoločnosť, ktorá poskytuje advokátske služby pre podniky a jednotlivcov. So zameraním na využívanie technológií na zefektívnenie právneho procesu sa spoločnosť stretla s výzvami, keď prišlo na správu vlastných financií. Nedostatok údajov v reálnom čase a neefektívny proces fakturácie a inkasa sťažovali spoločnosti Sparring efektívne riadenie finančnej výkonnosti

Výzva

  • Sparring čelil problémom pri riadení svojich financií kvôli nedostatku údajov v reálnom čase a neefektívnym procesom fakturácie a inkasa.

Riešenie

  • Capila poskytla služby finančného riaditeľa, špecializovaný reporting a back-office manažment, aby pomohla Sparringu lepšie pochopiť jeho finančnú situáciu
  • Náš tím nastavil efektívne procesy fakturácie a inkasa, čím zefektívnil finančné operácie spoločnosti Sparring
  • Capila poskytla komplexné poradenské služby v oblasti financií, ktoré spoločnosti Sparring umožnili prijímať informované rozhodnutia o svojej budúcnosti

Výsledok

  • Sparring získal výrazne lepší prehľad o svojej finančnej výkonnosti vďaka prístupu k údajom v reálnom čase a personalizovanému reportingu
  • Služby Capila pomohli spoločnosti Sparring zefektívniť jej finančné operácie, vďaka čomu sa mohla sústrediť na poskytovanie kvalitných právnych a strategických služieb svojim klientom
  • Sparring mohol vďaka službám spoločnosti Capila rozvíjať svoje podnikanie a zlepšovať svoje finančné výsledky
5/5
"Služby finančného riaditeľa spoločnosti Capila a možnosti personalizovaného reportingu významne ovplyvnili našu finančnú výkonnosť. Ich tím nám poskytol údaje v reálnom čase a nastavil efektívne procesy, ktoré zefektívnili naše finančné operácie a umožnili nám sústrediť sa na to, čo robíme najlepšie - poskytovanie kvalitných právnych a strategických služieb našim klientom."
Marek Krizka
CEO Sparring

Sparring je právnická firma, strategický poradca a LegalTech hub, ktorý poskytuje služby podnikom a jednotlivcom. Keďže sa spoločnosť zameriava na využívanie technológií na zefektívnenie právneho procesu, musela čeliť výzvam pri správe vlastných financií. Nedostatok údajov v reálnom čase a neefektívny proces fakturácie a inkasa sťažovali spoločnosti Sparring efektívne riadenie finančnej výkonnosti.

Spoločnosť Capila sa zapojila do poskytovania služieb finančného riaditeľa, personalizovaného reportingu a riadenia back office, aby pomohla spoločnosti Sparring lepšie pochopiť jej finančnú situáciu. Náš tím nastavil reporting tak, aby spoločnosť Sparring mala prístup k finančným údajom, ktoré mala predtým problém vidieť. Vďaka tomu získali cenný prehľad o svojej finančnej výkonnosti a mohli prijímať informované rozhodnutia o svojej budúcnosti.

Okrem toho spoločnosť Capila pomohla spoločnosti Sparring zefektívniť jej procesy vrátane procesu fakturácie a inkasa. Náš tím spolupracoval so Sparringom na zlepšení procesu fakturácie a inkasa, čím sa zefektívnil a znížil čas a úsilie potrebné na správu ich financií. To umožnilo spoločnosti Sparring sústrediť sa na to, čo robí najlepšie - poskytovať vysokokvalitné právne služby svojim klientom.

Celkovo možno konštatovať, že služby CFO spoločnosti Capila a možnosti personalizovaného reportingu mali významný vplyv na finančnú výkonnosť spoločnosti Sparring. Náš tím bol schopný poskytnúť údaje v reálnom čase, nastaviť efektívne procesy a poskytnúť komplexné CFO poradenské služby, vďaka čomu sa spoločnosť Sparring mohla sústrediť na svoju hlavnú činnosť a rozvíjať svoju spoločnosť.

Máte záujem o takéto riešenie?
Kontaktujte nás a sústreďte sa na svoj rast.

Zdieľať tento článok