Finančná analýza

Capila Finančná analýza a zdravie Vášho podniku

Finančná analýza Vám ukáže stav vybraných kritických ukazovateľov za predchádzajúce účtovné obdobie, po vypracovaní finančnej analýzy Vám taktiež ponúkame zdarma konzultáciu o finančnom zdraví Vášho podniku.

Získajte Finančnú analýzu firmy zdarma

Finančnú analýzu a posúdenie finančného zdravia Vašej firmy vypracujeme z verejne dostupných zdrojov. Vypracovaná finančná analýza je dostupná pre podniky registrované na území Slovenskej republiky, so zverejnenou účtovnou závierkou za predchádzajúce obdobie. Analýzu Vám naši experti dodajú do 5 pracovných dní v dvoch jazykových mutáciách, Slovenskej a Anglickej.

Odoslaním tohto formulára poskytujete súhlas spoločnosti Capila na spracovanie všetkých vami poskytnutých osobných údajov, vrátane vášho e-mailu, mena a obsahu správy na účely odpovede na vybavenie vašej žiadosti.