Úskalia financovania spoločnosti prostredníctvom konvertibilných pôžičiek

In recent years, investments into companies through convertible loans have become more widespread in Slovakia. Convertible loans offer many advantages to the

In today’s business landscape, entrepreneurs often face challenges primarily related to finances. Capila Advisory offers a solution: efficient digitalization and automation of

Bratislava, February 20, 2024 – Missing cash register receipts or invoices pose a regular year-end nuisance for many Slovak companies. Discrepancies between

Správa financií nemusí byť hlavným zdrojom stresu alebo frustrácie. Vďaka správnemu prístupu môžete ľahko udržať prehľad o finančnej situácii vašej spoločnosti.

Spoločnosti v začiatočnom štádiu sa často dopúšťajú týchto 5 chýb. Ako sa im môžete vyhnúť?