Legaltech

Trama - LegalTech

Poskytunté služby

  • Finančný riaditeľ
  • Manažérsky reporting
  • Back-office manažment

O spoločnosti

Trama je popredná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti ochranných známok, ktorá ponúka inovatívne riešenia pre klientov v právnom odvetví. Spoločnosť je známa svojimi najmodernejšími technológiami a odhodlaním poskytovať svojim klientom vysokokvalitné služby.

Výzva

  • Trama nemala dostatočný prehľad o svojej finančnej výkonnosti a prevádzkových činnostiach, čo komplikovalo rozhodovanie na základe informácií a optimalizáciu finančnej výkonnosti.
  • Proces fakturácie a inkasa bol málo efektívny, čo ovplyvňovalo peňažný tok spoločnosti.

Riešenie

  • Capila poskytla spoločnosti Trama personalizované reportingové služby, ktoré jej poskytli finančné informácie a prehľad v reálnom čase, aby mohla prijímať informované rozhodnutia a optimalizovať svoju finančnú výkonnosť.
  • Proces fakturácie a inkasa sa zlepšil a zefektívnil, čo zlepšilo peňažný tok spoločnosti.
  • Capila poskytla Trame komplexné poradenské služby v oblasti finančného riadenia, ktoré jej pomohli nastaviť a prepracovať procesy s cieľom optimalizovať jej prevádzku a finančnú výkonnosť.

Výsledok

  • Trama získala nový pohľad na svoje finančné operácie a zlepšila ich efektívnosť, čo jej umožnilo sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť a rozvíjať svoje aktivity.
  • S podporou Capily sa spoločnosti Trama podarilo prekonať finančné problémy a vytvoriť základy pre budúci rast.
5/5
"Služby finančného riaditeľa spoločnosti Capila a personalizovaný reporting významne ovplyvnili našu finančnú výkonnosť. Teraz máme k dispozícii údaje a informácie v reálnom čase, ktoré nám umožňujú rozhodovať sa na základe informácií, a naša činnosť je efektívnejšia ako kedykoľvek predtým."
Ján Búza
Head of Business Development

Trama je popredná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti ochranných známok, ktorá ponúka inovatívne riešenia pre klientov. Spoločnosť je známa svojou najmodernejšou technológiou a odhodlaním poskytovať svojim klientom vysokokvalitné služby.

Capila bola spoločnosťou Trama angažovaná, aby poskytovala služby finančného riaditeľa, personalizované reporty a podporu riadenia back-office. Jednou z kľúčových výziev, ktorým spoločnosť Trama čelila, bol nedostatočný prehľad o jej finančnej výkonnosti. Potrebovali riešenie, ktoré by im poskytlo údaje a prehľad o finančných operáciách v reálnom čase.

Capila túto výzvu vyriešila vytvorením vlastného reportovacieho systému, ktorý spoločnosti Trama poskytoval finančné údaje v reálnom čase. To umožnilo spoločnosti získať jasnejší obraz o svojej finančnej výkonnosti a prijímať informované rozhodnutia. Okrem toho spoločnosť Capila vylepšila proces fakturácie a inkasa, čím ho zefektívnila a zjednodušila, čo zlepšilo peňažný tok spoločnosti.

Okrem reportingu a riadenia back-office poskytovala spoločnosť Capila aj komplexné poradenské služby v oblasti finančného riadenia. Cieľom bolo pomôcť spoločnosti Trama nastaviť a prepracovať procesy s cieľom optimalizovať jej prevádzku a finančnú výkonnosť. To zahŕňalo nastavenie rozpočtu, zlepšenie ich procesov fakturácie a inkasa a získanie návodov, ako vykonávať lepšie a presnejšie finančné výpočty.

Celkovo bola spolupráca Capily so spoločnosťou Trama veľmi úspešná. Spoločnosť získala nové poznatky o svojich finančných operáciách a zlepšila svoju efektívnosť, čo jej umožnilo sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť a rozvíjať svoje aktivity.

Máte záujem o takéto riešenie?
Kontaktujte nás a sústreďte sa na svoj rast.

Zdieľať tento článok