LabLabs - Cloud & DevOps Expert Shop

Poskytunté služby

  • Finančný riaditeľ
  • Manažérsky reporting

O spoločnosti

Labyrinth Labs je spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru, ktorej cieľom je poskytovať inovatívne a špičkové riešenia pre podniky všetkých veľkostí. Keďže spoločnosť neustále rástla, uvedomila si potrebu lepších systémov finančného riadenia a reportovania, ktoré by presne vyhodnotili hodnotu spoločnosti a jej plánu vlastníctva zamestnaneckých akcií (ESOP)

Výzva

  • Spoločnosť Labyrinth Labs potrebovala lepší systém finančného riadenia a reportovania na presné vyhodnotenie hodnoty spoločnosti a jej plánu vlastníctva akcií zamestnancami (ESOP)

Riešenie

  • Spoločnosť Capila poskytla služby finančného riaditeľa vrátane personalizovaného reportingu a podpory finančného riadenia
  • Vypracovanie komplexného modelu na ocenenie hodnoty spoločnosti a stanovenie štruktúry ESOP
  • Capila pomohla spoločnosti nastaviť personalizovaný repoting, ktorý poskytuje údaje v reálnom čase a prehľad o jej finančnej výkonnosti

Výsledok

  • Spoločnosť Labyrinth Labs dokázala presne oceniť hodnotu spoločnosti a ESOP
  • Nové systémy reportovania im umožnili prijímať informovanejšie finančné rozhodnutia
  • Tím Labyrinth Labs má teraz viac času sústrediť sa na svoje hlavné obchodné operácie
5/5
"Naša skúsenosť s Capilou bola výnimočná. Pomohli nám zefektívniť naše finančné riadenie, systém reportovania a poskytli nám cenné informácie, ktoré nám pomohli prijímať komplexné finančné rozhodnutia. Sme vďační za ich odborné znalosti a podporu, ktorá nám pomohla dosiahnuť naše finančné ciele."
Jakub Jursa
COO Labyrinth Labs

Capila bola zapojená do poskytovania služieb finančného riaditeľa vrátane personalizovaného reportingu a podpory finančného riadenia. Náš tím úzko spolupracoval so spoločnosťou Labyrinth Labs na analýze ich existujúcich finančných systémov a procesov a vytvoril komplexný model na posúdenie hodnoty spoločnosti a nastavenie štruktúry ESOP.

Spoločnosti sme tiež pomohli nastaviť personalizované reportingové systémy, ktoré poskytujú údaje v reálnom čase a prehľad o jej finančnej výkonnosti. To umožnilo spoločnosti lepšie pochopiť finančné zdravie svojho podniku a prijímať informované rozhodnutia o raste a investíciách.

Výsledky našej práce so spoločnosťou Labyrinth Labs boli značné. Spoločnosť bola schopná presne vyhodnotiť hodnotu spoločnosti a ESOP a nové systémy reportovania jej umožnili prijímať informovanejšie finančné rozhodnutia. Tím spoločnosti Labyrinth Labs má teraz viac času sústrediť sa na svoje hlavné obchodné operácie s vedomím, že ich financie sú v dobrých rukách.

Naša spolupráca so spoločnosťou Labyrinth Labs celkovo dokazuje, akú hodnotu môže finančný riaditeľ a správne nastavený reporting priniesť rastúcej firme. Sme hrdí na to, že sme firme LabLabs pomohli dosiahnuť ich finančné ciele a byť súčasťou ich úspechu.

Máte záujem o takéto riešenie?
Kontaktujte nás a sústreďte sa na svoj rast.

Zdieľať tento článok