Funkcionality

Každá firma má v oblasti dát špecifické potreby. Naše funkcionality sú preto flexibilné a kombinovateľné podľa vašich požiadaviek.

Reporting cashflowu

Prepojením Capila s bankovými účtami môžete vidieť všetky dôležité cashflow metriky

  Analýza príjmov a výdajov na dennej báze

  Každá banková transakcia je viditeľná na prehľadnej nástenke

  Taktiež aktívne úvery, odpisy a splátkový kalendár

Trendy a plánovanie

Capila je prepojená s účtovným softvérom a vaše biznisové ukazovatele pravidelne aktualizujeme

  Detailná prognóza tržieb a nákladov vytvára podmienky pre kvalifikované rozhodnutia

  Aktualizovaný denný prehľad ziskov a strát

  Nástroj na finančnú analýzu a plánovanie

Analýza tržieb

S našimi reportmi je prehľad a prognóza vašich tržieb vždy pod kontrolou, aby ste vedeli flexibilne reagovať

  Detailný prehľad tržieb rozdelený podľa kategórií a produktov

  Prehľad tržieb podľa zákazníka

  Prehľad plnenia biznis cieľov

  Rozdelenie tržieb na jednorázové a pravidelné

  Prehľad nezaplatených faktúr

Analýza výdavkov

Rozpočty a výdavky sú témy, ktoré sa riešia naprieč firmami. Nemusí tomu ale tak byť. Capila vám poskytne prehľadný report vašich firemných výdavkov

  Schválený a zostávajúci rozpočet, rozpočet na schválenie

  Firemný rozpočet a skutočné náklady rozdelené do kategórií

  Pravidelné a jednorázové výdavky

  Výdavky v špecifických rozpočtových kategóriách, ktoré ponúkajú priestor na optimalizáciu

Výkaz ziskov a strát

  Aktuálny a historický prehľad ziskov a strát, prehľad súvahy

  Rozdelenie čistého zisku a nákladov podľa kategórií, oddelení, produktov a služieb

  Náklady na produkt

  Prehľad fixných aktív, odpisov, dane z príjmu a DPH

  Transparentný finančný dashboard pre potenciálneho investora

Reporting ľudských zdrojov

  Komplexný prehľad počtu zamestnancov / kontraktorov

  Prehľad času stráveného na zákazníckych projektoch a úlohách

  Prehľad návratnosti a ziskovosti jednotlivých projektov

“V Capile chceme robiť svet financií zrozumiteľnejším a zjednodušiť ho vďaka digitalizácii a automatizácii.”

icon

Mátyás Varga

CEO / Co-founder

Vstúpte do jednoduchšieho sveta firemných financií

Odoslaním tohto formulára poskytujete súhlas spoločnosti Capila na spracovanie všetkých vami poskytnutých osobných údajov, vrátane vášho e-mailu, mena a obsahu správy na účely odpovede na vybavenie vašej žiadosti.